Hiếu kỳ đến quay phim cảnh tòa nhà sập, người dân thoát chết trong gang tấc

Tin thế giới   ·  Tòa nhà 8 tầng đổ sập ngay lúc người dân mò tò chạy lại ghi hình.