Hiện tượng mạng Hoa Vinh hát live trực tiếp trên VTV

Nhịp sống   ·  Không chỉ còn là một hiện tượng trên mạng xã hội, Hoa Vinh đã thực sự trở thành một nhân vật nổi tiếng và xuất hiện trên VTV6.