Hàng chục triệu người dùng Facebook Việt Nam có thể đã bị lộ số điện thoại, thông tin cá nhân

Cộng đồng   ·  Công cụ nắm gần như 70% thông tin người dùng Facebook gồm ảnh đại diện, ngày sinh, số điện thoại, email đang được mua bán như những món hàng trên Internet tại Việt Nam.