Google phá đảo mọi rào cản ngôn ngữ với tai nghe dịch 40 thứ tiếng

Thiết bị công nghệ   ·  Chiếc tai nghe có giá 3,6 triệu đồng này sẽ có tính năng dịch lên tới 40 ngôn ngữ