God of War tung trailer hấp dẫn, ấn định ngày ra mắt

Console   ·  Cùng thưởng thức khởi đầu cuộc hành trình mới của chiến thần Kratos ở một miền đất mới.