Giải pháp mát lạnh khi đi ăn cỗ ngày nắng nóng khiến ai nấy đều 'ôm bụng cười bò'

Nhịp sống   ·  Thời tiết như thiêu như đốt làm cho mọi người đều ngại ra đường vậy nên "cái khó ló cái khôn" thế này đây.