Fan game chiến thuật hãy ăn mừng, đã có Total War Tam Quốc!

PC   ·  Sau gần 20 năm,. dòng game Total War đã đến với những chiến trường rực lửa của Ngụy, Thục, Ngô!