Trụ trì chùa Ba Vàng gây phẫn nộ khi đăng đàn thuyết pháp hóa giải dịch virus corona

Trụ trì chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) có buổi thuyết pháp trong chương trình phát nguyện tu tập hồi hướng mong cầu hóa giải bệnh dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra khiến nhiều người phẫn nộ.

> >