Kinh hoàng cảnh tượng công nhân xưởng chế biến chân gà dùng miệng tách xương, mỗi ngày tiêu thụ hơn 500 kg da gà

Chưa nói đến việc vi khuẩn từ miệng phát tán thì một vài dịch bệnh cũng có thể lây từ chân gà khi thực hiện phương pháp này.

Trong video, 8 công nhân đang ngồi trước nhiều giỏ nhựa có chứa đầy chân gà. Nhóm cán bộ an toàn vệ sinh đứng xung quanh quan sát các công nhân này đưa chân gà lên miệng rồi tách phần da với xương bằng răng của họ. Ở cuối đoạn clip có dẫn thêm cảnh một người công nhân đang thử tách chân gà bằng kìm, cách này có vẻ tốn thời gian hơn và thậm chí còn làm chân gà bị xấu đi nhiều.

> >