Danh sách hơn 38 trường Đại học, Học viện cho sinh viên nghỉ thêm 1 tuần để tránh virus Corona

Hàng loạt trường Đại học, Học viện đã điều chỉnh thời gian bắt đầu vào học lại sau Tết để phòng ngừa và bảo vệ sức khỏe cho sinh viên trước dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội: sinh viên nghỉ học hết ngày 09/02/2020.

Trường Đại học Mỏ - Địa Chất: sinh viên nghỉ học đến hết ngày 09/02/2020.

Trường Đại học Thủy Lợi: sinh viên nghỉ học hết ngày 09/02/2020. Kế hoạch học bù sẽ được thông báo sau

Học viện Ngoại Giao: sinh viên nghỉ học hết ngày 09/02/2020.

Trường Đại học Công nghệ: sinh viên nghỉ học hết ngày 05/02/2020.

Trường Đại học Công Đoàn: sinh viên nghỉ học hết ngày 09/02/2020

Trường Đại học Nông Nghiệp: sinh viên nghỉ học hết ngày 09/02/2020

Trường Đại học Xây Dựng: sinh viên nghỉ học hết ngày 09/02/2020

Học Viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông: sinh viên nghỉ học hết ngày 09/02/2020

Đại học Giao thông vận tải: sinh viên nghỉ học hết ngày 09/02/2020.

Đại học Lao Động - Xã Hội: sinh viên nghỉ học hết ngày 09/02/2020.

Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội

Học Viện Phụ nữ Việt Nam

Đại Học Ngoại ngữ ĐHQG Hà Nội

Học viện Báo Chí và Tuyên Truyền

Đại học Văn hoá

 

Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã

Đại học Kiến trúc Hà Nội

Khối Y Dược Thái Nguyên, Huế, Đà Nẵng, Thái Bình

Đại Học Kinh tế Quốc Dân: sinh viên được nghỉ đến hết 9/2

Đại Học Mở Hà Nội

Đại Học Văn Hiến: sinh viên đi học lại vào ngày 10/2

Đại học Mỹ thuật Công Nghiệp: sinh viên nghỉ đến hết ngày 9/2

Đại học Quốc Gia Hà Nội

Đại học Thương Mại

Học Viện Âm Nhạc Việt Nam

Khối trường trực thuộc ĐH Huế + Đà Nẵng

Đại Học Sư Phạm Hà Nội

Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam

Đại học Văn Lang: sinh viên được nghỉ đến 10/2

Đại học Điện Lực

Học Viện Chính sách và Phát triển: bắt đầu học kì II năm học 2019 – 2020 từ ngày 17/2

Đại học Hoa Sen: sinh viên được nghỉ từ ngày 03/02/2020 đến 09/02/2020

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội: sinh viên nghỉ đến hết ngày 9/2

Viện Đào tạo quốc tế - Trường Đại học Kinh tế TP.HCM nghỉ đến hết 9/2

Các trường Đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng sinh viên được nghỉ thêm 1 tuần (từ 3/2/2020 đến hết ngày 9/2/2020)

Trường Đại học Đồng Nai sinh viên nghỉ hết ngày 7/2

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM nghỉ đến hết ngày 9/2

> >