Đột tử sau khi tắm đêm, đừng bao giờ coi thường dù chỉ 1 giây!

Nhịp sống   ·  “Em mình chết 3 tháng trước “nhờ” tắm đêm. Nó là người rất khỏe mạnh, mới 22 tuổi", chia sẻ trên mạng xã hội gây lo lắng cho những người có thói quen tắm muộn.