Đối tượng ôm lựu đạn cố thủ trong nhà suốt 14 giờ bị bắt giữ - có dấu hiệu 'ngáo đá'

Nhịp sống   ·  Sau gần 14 giờ cố thủ trong nhà, Lê Ngọc Sơn đã ra đầu hàng.