UBND TP.HCM kiến nghị kéo dài thời gian tạm nghỉ học đến hết tháng 3

UBND TP.HCM đã tiếp tục có văn bản kiến nghị cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 3.

Trong văn bản cho phép học sinh, sinh viên trên địa bàn nghỉ học đến hết tháng 2/2020, UBND TP.HCM cũng bổ sung thêm kiến nghị lên Chính phủ cũng như Bộ GD&ĐT về việc cho phép học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố  nghỉ học đến hết tháng 3/2020.

>