Tỷ lệ ly hôn tăng do các cặp đôi ở bên cạnh nhau quá lâu vì ảnh hưởng của covid-19

Theo báo cáo từ các phòng hộ tịch khắp Trung Quốc, tỉ lệ ly hôn tại đất nước tỉ dân này đang gia tăng đột biến bởi "các cặp đôi dành quá nhiều thời gian ở bên nhau" trong lúc cách ly do Covid-19.

Mặc dù tỉ lệ ly hôn đang gia tăng khắp Trung Quốc, tuy nhiên có thể nhận thấy rằng bản thân các cặp đôi có thể hạn chế tình trạng này. Những cặp có yêu cầu ly hôn, theo ông Lu, là những người trẻ và "ly hôn vội vã", vì vậy trước khi đưa ra quyết định ảnh hưởng tới hạnh phúc cá nhân, nên chăng các cặp đôi trẻ cần phải suy nghĩ thận trọng hơn?

>