Từ 18/3, Việt Nam tạm dừng cấp visa cho người nước ngoài

Từ ngày 18/3, Thủ tướng yêu cầu tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trong vòng 30 ngày.

Cụ thể, trong thông báo 102/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ nêu rõ, bắt đầu từ 00h ngày 18/3/2020 sẽ tiến hành tạm dừng cấp visa (thị thực) cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam. Thời gian tạm dừng cấp visa là 30 ngày.

>