'Tôi ở TP.HCM an toàn nhưng cứ nghĩ tới gia đình tại Hàn là lo lắng'

Dịch Covid-19 tại Hàn Quốc gây ảnh hưởng tâm lý nhiều người Hàn đang sinh sống tại TP.HCM. Những ngày này họ ở trong nhà, ít ra đường, quán xá vắng vẻ.

>