Thi THPT Quốc gia 2020: Không giảm môn thi dù nghỉ học chống Covid-19

Đây là quyết định chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước những đề xuất cắt giảm môn thi của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020.

>