Tạm dừng phát hành vé số trong vòng 15 ngày

Từ 1/4 tới sẽ tạm dừng dịch vụ xổ số kiến thiết trong vòng 15 ngày nhằm tăng cường phòng chống dịch COVID-19.

Đây là một trong những yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp và thị sát qua hệ thống trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19 với 5 thành phố trực thuộc Trung ương ngày 29/3.

>