Phát hiện 3 mẫu dương tính Covid-19 qua xét nghiệm nhanh ở Hà Nội

Trong số hơn 753 người tham gia xét nghiệm nhanh ở các trạm xét nghiệm dã chiến ngày 31/3, Hà Nội phát hiện 3 mẫu dương tính với Covid-19.

>