Ông Trump nán lại nói chuyện với cô dâu và phù dâu khi họ mở lời muốn chụp ảnh lưu niệm

Ông Trump nán lại nói chuyện với cô dâu và phù dâu khi họ mở lời muốn chụp ảnh lưu niệm

> >