Nữ Việt kiều hết hạn cách ly: Chưa bao giờ yêu đất nước nhiều như thế

365 công dân hết hạn cách ly được trở về với gia đình. Đã có những Việt kiều xa quê hàng chục năm phải thốt lên: "Chưa bao giờ tôi yêu đất nước mình như vậy".

>