Người được cách ly được miễn phí như thế nào?

Ai sẽ là những người bị bắt buộc phải cách ly? Khi cách ly, họ có những quyền lợi, và nghĩa vụ ra sao? Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với luật sư Nguyễn Thị Huyền Trân – Giám đốc công ty luật Sài Gòn 24h - xoay quanh vấn đề này.

> >