Người đàn ông 'biểu diễn' hô mưa gọi gió giữa cơn bão số 9 nhận gạch đá của cộng đồng mạng

Hình ảnh phản cảm này vẫn đang phải nhận những chỉ trích nặng nề từ công đồng mạng.

> >