Không còn học online, một tỉnh yêu cầu học sinh học qua sóng truyền hình mỗi ngày!

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND tỉnh Đồng Nai đã có công văn số 1350/UBND-KGVX ngày 14/2/2020 về việc tiếp tục cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Nhằm tạo điều kiện cho học sinh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ôn tập, củng cố kiến thức học kỳ I trong thời gian nghỉ tại nhà để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Sở GD&ĐT Đồng Nai và Đài Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) Đồng Nai tổ chức sản xuất và phát sóng chương trình ôn tập kiến thức học kỳ I năm học 2019-2020 dành cho học sinh lớp 9 (các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng anh) và học sinh lớp 12 (các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục công dân).

> >