Hành khách Trung Quốc từ chối đi cách ly, mắng nhân viên sân bay

Sau khi đáp chuyến bay đến Trùng Khánh, nhân viên y tế tại sân bay yêu cầu hành khách đi cách ly. Tuy nhiên, cô tức giận từ chối và mắng nhân viên sân bay.

>