Hàng trăm hành khách đến ga Sài Gòn trả vé: "Mặc dù nhớ người thân, nhưng tôi chấp nhận hoãn về quê ăn Tết để phòng dịch Covid-19"

Hành khách chọn cách ở đâu thì ở yên đó, hạn chế di chuyển để phòng dịch bệnh, vì vậy năm nay họ chấp nhận đón Tết ở Sài Gòn. Mặc dù ai cũng nhớ quê nhưng phải chấp nhận vì lợi ích cộng đồng, chung tay phòng dịch bệnh.

> >