Dọn dẹp nhà đón tết, cô gái xúc động phát hiện tiền người mẹ ung thư để dành cho mình trước khi qua đời

Số tiền kẹp trong một cuốn sách đã bị cô nàng để quên từ lâu, tiếc rằng khi cô nàng nghĩ đến việc sử dụng số tiền này, mẹ của cô đã không còn nữa.

> >