Đẳng cấp rich kids giữa mùa dịch Covid-19: Tránh virus bằng du thuyền, chuyên cơ

Dịch Covid-19 chưa bao giờ là trở ngại, ngăn cản những cuộc vui chơi của hội con nhà giàu.

>