Cris Phan khóc nghẹn trên truyền hình khi kể câu chuyện về mẹ

Nam streamer kể lại những kỷ niệm xoay quanh chiếc máy may của mẹ và đã không giấu được sự xúc động.

> >