Bức xúc clip thanh niên chạy xe máy xịn ăn cắp xe đẩy trẻ em

Lợi dụng lúc xung quanh không có ai, một thanh niên đã ăn cắp chiếc xe đẩy trẻ em và bị camera an ninh gần đó quay lại.

> >