Bán xe để ôm hàng, dân buôn khẩu trang giờ đi thanh lý giá như cho

Từng có giá hàng trăm ngàn một hộp khẩu trang, giờ đây dân buôn chỉ còn biết ngậm ngùi thanh lý, xả hàng với giá rẻ đến bất ngờ.

> >