217 vận động viên nhảy dù đồng loạt xếp hình hoa ở Mỹ

Nhảy đồng loạt từ 10 máy bay, hơn 200 vận động viên nhảy dù tập hợp giữa bầu trời Eloy (Arizona, Mỹ) và tạo thành hình hoa tuyệt đẹp.

> >