Đây là cách một cửa hàng sách tồn tại giữa lòng New York 'chạy' nhiều hơn 'đi'

Tin thế giới   ·  Để tồn tại trong một thành phố nhộn nhịp như New York, các cửa hiệu sách đã mang đến một sức hút rất đặc biệt.