Cười bò với cách cảnh sát xử lý những thanh niên hay 'nẹt bô' trên đường

Tin thế giới   ·  Hình thức xử phạt này không chỉ khiến người vi phạm chẳng hề "cay cú" mà còn là bài học nhớ đời cho họ.