Cùng xem xạ thủ so tài trong chế độ chơi mới Project: Hunter của LMHT

Liên Minh Huyền Thoại   ·  Đây là một chế độ chơi chỉ có hành động không ngừng.