Cùng xem đoạn video vô dụng dài 2 phút của Riot giải thích sự khác biệt của Urfwick

Liên Minh Huyền Thoại   ·  Sau khi căng mắt ra xem video, chúng ta có thể kết luận rằng chẳng có tí khác biệt nào về động tác hay hiệu ứng kỹ năng.