Cùng nghe game thủ đường giữa số một Việt Nam Optimus chia sẻ kinh nghiệm đi đường

Liên Minh Huyền Thoại   ·  "Giáo sư 10 tỉ" Optimus nay chuyển sang stream một cách nghiêm túc, và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình.