Công nhân vui mừng khi tay chạm được tiền lương Tết

Nhịp sống   ·  Từ sáng sớm, cả nghìn công nhân tập trung trước cổng Công ty Texwell Vina để chờ nhận lương. Số tiền họ nhận được tỉnh Đồng Nai trích từ ngân sách.