Có 72 tỷ đô, ông chủ Facebook - Mark Zuckerberg - tiêu tiền như thế nào?

Tin thế giới   ·  Sở hữu số tài sản không lồ ở độ tuổi còn khá trẻ, ông chủ của Facebook đã chi tiêu số tiền đó như thế nào?