Cận cảnh xẻ thịt cá voi xanh dài 33 mét gây phẫn nộ

Tin thế giới   ·  Hình ảnh do Tổ chức bảo vệ động vật công bố đã gây nên làn sóng tranh cãi gần đây.