Các cậu bé đầu tiên ra khỏi hang có tình trạng sức khỏe yếu nhất

Tin thế giới   ·  Trái với thông báo ban đầu sẽ đưa những cậu bé khỏe mạnh nhất ra trước để đảm bảo an toàn. 2 cậu bé ra ngoài đầu tiên lại có tình trạng sức khỏe yếu nhất.