Bức hình đáng yêu nhận được bão like khi "bóc phốt" thực trạng thời nay của con gái

Nhịp sống   ·  Con gái ấy mà, đúng là cứ thích biến hình như tắc kè hoa. Ở nhà một kiểu, ra đường một kiểu; trên lớp một kiểu, lên mạng một kiểu, chẳng biết đường nào mà lần...