Bố hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam: “Nam hẹn lên thăm tôi, nhưng đợi cả ngày không thấy!”

Nhịp sống   ·  Khi nghe tin xấu con trai gặp nạn, ông Nguyễn Hiếu Hoàng như chết lặng, không tin đó là sự thật.