Bạn đã biết về con chip bí ẩn được gắn trong quả bóng World Cup 2018?

Chuyện hậu trường   ·  Telstar 18 là quả bóng sử dụng trong các trận World Cup 2018 tại Moscow. Có một số công nghệ tiên tiến đã được gắn vào bên trong quả bóng này.