Video mô phỏng quá trình chuyển giới nam sang nữ

Video Giải Trí   ·  Phẫu thuật chuyển giới là một quá trình phức tạp và đòi hỏi người chuyển giới phải có khả năng chịu đau cao vì thời gian thực hiện lâu dài. Hàng chục cuộc phẫu thuật được thực hiện để thay đổi ngoại hình lẫn các những chức năng, tâm sinh lý tương ứng…