Video: Hơn 200 CĐV Nga đánh nhau với 1000 CĐV Anh tại Euro 2016

Video Euro   ·  Đoạn video ngắn ghi lại cảnh ẩu đả của các CĐV Anh và Nga tại Euro 2016.