Nhà hết khẩu trang, sợ nhiễm virus, cô gái hóa trang thành hươu cao cổ đến bệnh viện

Cần đến bệnh viện mua thêm thuốc cho bố mà trong nhà lại hết khẩu trang, cô gái trẻ cắn răng... mặc cả bộ đồ hóa trang hươu cao cổ để che kín bản thân từ đầu đến cuối.