Vicky Nhung: "Anh Hưng luôn hỗ trợ và động viên tinh thần mình"

Showbiz   ·  Với sản phầm lần này, Vicky muốn tự thân vận động nên đã không nhận sự giúp đỡ từ sư phụ của mình. Tuy nhiên, Vicky chia sẻ rằng Mr.Đàm vẫn luôn hỗ trợ và động viên tinh thần.