Thomas Dambo đến từ Hà Lan đã sử dụng những miếng gỗ, cành củi ở khắp Copenhagen đã được bỏ đi, để tạo nên những tác phẩm điêu khắc khổng lồ làm bằng chính đôi bàn tay phù thủy và bộ não của "người ngoài hành tinh".

Thomas Dambo đến từ Hà Lan đã sử dụng những miếng gỗ, cành củi ở khắp Copenhagen đã được bỏ đi, để tạo nên những tác phẩm điêu khắc khổng lồ làm bằng chính đôi bàn tay phù thủy và bộ não của "người ngoài hành tinh".

10
10
20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
70
70
80
80
90
90
100
100
110
110
120
120
130
130
140
140
150
150
Video đang hot