Cầm hộ 1 chai nước, tù mọt gông cả đời chỉ vì không biết thứ kinh hoàng này được giấu bên trong

Thời sự   ·  Đến khi mở nắp nhìn vào bên trong, người ta mới phát hiện bí ẩn ấy đằng sau vẻ ngoài 1 chai nước bình thường.